REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

MPSV podporuje vznik dětských a školních klubů

Sladit rodinný a profesní život bývá pro rodiče oříšek. V době, kdy jsou v práci a děti nemají školní vyučování, pro ně často nemohou zajistit hlídání. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce stávající situaci zlepšit prostřednictvím tzv. dětských klubů zajišťujících mimoškolní aktivity. Projekty finančně zaštítí Operační program Zaměstnanost (OPZ), který na jejich realizaci uvolní celkem 200 milionů korun.

Výzva je otevřena pro příjem žádostí od 21.8.2015 - 16.10.2015 a nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Cílem výzvy je zajištění péče o tuto skupinu dětí v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Jde v ní o posílení služeb zajišťujících péči o děti, nikoliv o mimoškolní vzdělávací aktivity. V nich mohou neziskové organizace, školy, obce a další předkládat své návrhy na založení a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících školních družin, zájmových kroužků či klubů. Mezi podpořené aktivity patří i skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity nebo příměstské tábory v době školních prázdnin.

Uvádíme výčet podporovaných aktivit:
  • Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne),
  • skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy),
  • zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity,
  • příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, NNO, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy. Více naleznete přímo ve výzvě.

MPSV nezapomíná ani na rodiče nejmenších dětí a v rámci dalších výzev OPZ podpoří péči o děti v dětských skupinách. Financován bude vznik nových dětských skupin, přeměna současných zařízení péče o děti na typ dětská skupina, i provoz stávajících dětských skupin. Vyhlášení výzvy je plánováno na říjen letošního roku.


Více informací najdete zde a ve vyhlášené výzvě MPSV.

Zdroj: Tisková zpráva "MPSV zveřejnilo výzvu z Operačního programu Zaměstnanost ke zřizování školních klubů" a výzva "Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu".
Vloženo: 06.08.2015

Zpět na seznam novinek

Všechny články

Zde Vám přinášíme novou formu newsletteru Centra sociálních inovací. Články jsou rozdělené do 4 kategorií - naše aktivity, naši podnikatelé, aktuální výzvy a sociální inovace.
2014 © CSI