REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Cre8te

Název projektu
Bezplatná podnikatelská podpora pro všechny místní usedlíky a podniky ve východním Edinburghu

Místo realizace
Edinburgh, Skotsko, Velká Británie

Klíčová slova
  • dlouhodobě nezaměstnání, vyloučené skupiny, sebezaměstnání, podpora podnikání, mikrofinancování, místní komunita
Jméno a krátký popis realizátora
Cre8te Opportunities obhospodařuje fond rozvoje podnikání a mikrofinancování pro místní komunitu ve východním Edinburghu.

Cre8te zejména pracuje s klienty – dlouhodobě nezaměstnaní (případně i s nějakým dalším znevýhodněním – mentálně postižení apod.), snaží se nalézt řešení jejich situace především z jiných podpůrných zdrojů.

Pouze v omezené míře, kdy je to potřeba a jiné podpůrné zdroje nejsou k dispozici, poskytuje podporu z vlastního fondu a jedná se pouze malou nezbytnou podporu (platba za vyřízení licence, povolení apod.)


Podpora podnikání pro členy místní komunity ve východním Edinburghu pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Sebe-zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením.

Období realizace

Od roku 1212 - doposud

Stručná anotace inovace
Cre8te funguje jako místo pro testování podnikatelských plánů a možností jejich rozpracování.

Tímto procesem jsou klienti prováděni krok po kroku. Vzdělávají se a Cre8te zjišťuje schopnostní nedostatky. Po posouzení, zdali je nápad proveditelný, se jej snaží patřičně rozpracovat a snaží se nalézt nějaký zdroj, fond nebo systém přístupu k fondu, který umožní finanční pokrytí nákladů pro zahájení záměru a jeho životaschopnost.


V rámci konzultací je pracováno s těmi zájemci, kdo přijdou s nápadem, který může být proveditelný a vede k sebezaměstnání, nebo také i s částečným nápadem, který je dále rozvíjen, snaží se na společných konzultacích záměr rozvinout a posoudit, jestli je proveditelný.


Nikdy nedochází k hodnocení, zdali je nápad špatný nebo dobrý, ale je ponecháno na klientovi, aby podle poskytnutých informací přišel s řešením sám.


90% klientů vstupujících do projektu jsou dlouhodobě nezaměstnaní lidé, 70% z nich má i nějakou duševní poruchu, handicap nebo jiné znevýhodnění.

Datum vytvoření dokumentu

23.9.2013


Cre8te
Podpora podnikání pro členy místní komunity ve východním Edinburghu pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sebe-zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Edinburgh, Skotsko.
2014 © CSI