REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Iturritek

Název inovace

Instalace, montáž a údržba klimatizací – zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce

Klíčová slova

klimatizace, dřevo, sociální podnik, podporované zaměstnávání, družstvo

Místo realizace inovace

Bilbao, Španělsko (Baskitsko)

Jméno a krátký popis realizátora

Iturritek je nezisková organizace zaměstnávají v současnosti 10 osob, přičemž 4 osoby jsou zaměstnávány v rámci podporovaného zaměstnávání s dotací od Baskické vlády. Iturritek je součastí družstva s názvem Peňascal Cooperativa, kterému každoročně odvádí své zisky, případně jsou Iturriteku kryty z družstva roční ztráty. Iturritek se zabývá instalací, montáží a údržbou klimatizací pro zákazníky ze soukromého sektoru.

Období realizace inovace

Organizace byla založena v roce 2004 - existuje dosud

Stručná anotace inovace

XII. Organizace Iturritek pomáhá ohroženým skupinám na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, imigranti) rozšířit svoje vzdělání a následně se uplatnit na trhu práce. Celý systém na založen na principu vytváření chráněných pracovních míst, na něž získává organizace podporu od baskické vlády. Na každého takto zaměstnaného člověka získává organizace až po dobu 3 let podporu 12 000 Euro ročně.

Každý, kdo projeví zájem má možnost vstoupit do nastaveného systému organizace Iturritek. Systém je rozdělen na 2 základní pilíře - vzdělávání, zaměstnávání. Vzdělávání je zaměřeno na instalaci, montáž a údržbu klimatizací, což je i hlavní činností celé organizace. Vzdělávání trvá 2 roky a jedná se o nástavbu střední školy. Po ukončení vzdělávání jsou absolventi umísťováni na pracovní trh u externích firem. Ti nejlepší jsou zaměstnáváni přímo v organizaci Itirritek. Na tyto pracovní místa je získávána výše zmíněná podpora od baskické vlády. Iturritek je součastí Peňascal Kooperativa (družstvo), kterému odvádí všechny své roční zisky, případně jsou jim kryty roční ztráty.

Datum vytvoření případové studie

18.7.2013

Iturritek
Instalace, montáž a údržba klimatizací - zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce. Bilbao, Španělsko (Baskitsko)
2014 © CSI