REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

PostalRed - Zásilková služba

Název inovace

Zásilková služba jako sociální podnik

Klíčová slova

chráněná místa, zásilková služba, ženy ohrožené domácím násilím, samoživitelky, síť zásilkových služeb

Místo realizace inovace

Bilbao, Španělsko (Baskitsko)

Jméno a krátký popis realizátora

PostalRed je sociální družstvo se sídlem na okraji Bilbaa a 2 pobočkami v okolních obcích, které zajišťuje zásilkovou službu ve městě Bilbau a okolí prostřednictvím podporovaného zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Družstvo od svého založení v roce 2007 zaměstnává okolo 30 osob. Celkem již organizace podpořila cca 300 znevýhodněných osob.

Stručná anotace inovace

Družstvo bylo založeno na základě špatné sociální situace v baskickém regionu, kdy se skupina osob rozhodla pomoci sociálně znevýhodněným osobám. Organizace se zaměřila na pomoc zvláště ženám s domácím násilím, samoživitelkám, lidem z vězení a starším lidem. Činností družstva bylo od počátku rozesílání poštovních zásilek (ne balíků). Prvních 30 znevýhodněných osob zaměstnaných v družstvu bylo získáno přes agenturu, která se zabývala zaměstnávání znevýhodněných osob. V dalším období družstvo navázalo spolupráci s ÚP práce v Bilbau, který mu doporučuje vhodné osoby. Práce znevýhodněných osob spočívá v třídění a následné roznášce a rozvážce poštovních zásilek. Klientem jsou zvláště firmy, s kterými je podepsána dlouhodobá smlouva.

Období realizace inovace

2007 - dosud

Datum vytvoření případové studie

30.7.2013

PostalRed - Zásilková služba
PostalRed je sociální družstvo se sídlem na okraji Bilbaa a 2 pobočkami v okolních obcích, které zajišťuje zásilkovou službu ve městě Bilbao a okolí prostřednictvím podporovaného zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Bilbao, Španělsko (Baskitsko)
2014 © CSI